top of page

Det här kan vi hjälpa dig med

Oro och Ångest

Olika typer av Oro och Ångest:

 • Existentiell oro

 • Övertänkande

 • Katastroftankar

 • Svartsjuka

 • Självkritik

 • Paniksyndrom

 • Social Ångest

 • Prestationsångest

 • Hälsoångest

 • Klimatångest

 • Fobier

 • Tvångssyndrom

Trauma och PTSD

Olika nivåer av Trauma och PTSD:

 • Akut Stressreaktion

 • Traumabearbetning

 • PTSD behandling

Sorg och Depression

Olika typer av Sorg och Depression: 

 • Krisreaktion

 • Sorgebearbetning

 • Komplicerad Sorg

 • Nedstämdhet

 • Lätt och Måttlig depression

 • Egentlig depression

Övriga Områden

 • Beroende

 • Ätstörningar

 • Sexuell Hälsa

 • Låg Självkänsla

 • Affektreglering

 • Fysisk Smärta

 • Könsdysfori

 • Krisreaktion

Stress och Utmattning

Olika nivåer av Stress och Utmattning:

 • Stressymtom

 • Utmattning och Utbrändhet

 • Rehab efter utmattning

 • Psykosocial Kartläggning

 • Aktivitetsbalans

 • Arbetsåtergång efter sjukskrivning

Sociala problemområden

 • Medberoende

 • Ofrivillig Ensamhet

 • Anhörigperspektivet

 • Mobbing och Konflikter på arbetsplatsen

 • Problematiska Familjerelationer

 • Otrohet

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page