top of page

Diplomerad Samtalsterapeut i Integrativ Metod inkl. Handledning

Denna utbildning kommer ges uteslutande på distans och släpps under 2025.

 

Om du tidigare  gått "Stora Verktygslådan" kommer du kunna tillgodoräkna dig kostnaden för en termin av utbildningen men behöver delta vid undervisningen.  

Utbildningen fokuserar på metoderna KBT samt CFT men kommer också innehålla delar av både ACT och IPT. Utöver kunskaper i metoderna i sig får du också lära dig om samtalsmetodik, etik och journalskrivning. Handledning ingår i kursavgiften och även den genomförs på distans med grupper om max 4 deltagare. 

Utbildningen är under uppbyggnad men kommer bestå av föreläsningar live via Zoom ca en dag i veckan under 3-4 terminer samt handledning i små grupper en halv dag i veckan under 2-3 terminer. 

Det kommer finnas en frivillig möjlighet att förlänga utbildningen med en termin och då fördjupa sig i en alternativ metod ex Trauma, EFT-Tapping eller AFT under en termin.

Är du intresserad kan du redan nu skicka in din anmälan och du rekommenderas att gärna läsa utbildningen "Stora Verktygslådan" redan nu så är du väl förberedd och kan som sagt då sedan tillgodoräkna dig kostanden för "Stora Verktygslådan" vilket motsvarar drygt en termin!

Teori: Totalt 240 timmar

Handledning: Totalt 120 timmar i grupp (OBS ingår i kursavgiften!)

Pris: 48.000kr/termin inkl moms för privatpersoner och exkl. moms för företag. 

Förkunskaper: Du behöver vara 20 år fyllda samt ha arbetat/arbetar i ett människovårdande yrke och kunna tillräckligt god svenska för att kunna tillgodogöra dig litteratur och föreläsningar på svenska samt samtala obehindrat på svenska med dina kurskollegor och klienter. 

Vad är skillnaden mot "Stora Verktygslådan": 

I den här utbildningen tar vi allt i en långsammare takt, vi ses live och handledning ingår som en viktig del av utbildningen. Vi går också i genom fler delar som är bra att veta ex. diagnostik, etik, samtalsmetodik osv.

Kan jag läsa vidare på universitet/högskola efter den här utbildningen: 

Innehållet i denna utbildning motsvarar och uppfyller kraven för en "Steg-1" utbildning avseende antalet teori och handledningstimmar vilket kan ge dig behörighet att läsa vidare, detta är dock ingen garanti.  Olika utbildningsinsinstitut har olika regler så du bör kolla upp detta först för att vara säker på att ditt universitet godkänner utbildningen. Tänk på att det dock också tillkommer krav på redan förvärvad grundutbildning för att kunna läsa vidare till Leg. Psykoterapeut (ex. Socionom, leg.psykolog) samt egenterapi.

 

Kan jag läsa denna utbildning även om jag inte vill läsa vidare till Leg. Psykoterapeut? 

Absolut! Denna utbildning är främst till för dig som vill ha en gedigen och längre utbildning till Samtalsterapeut och som vill vill se föreläsningar Live samt delta aktivt i utbildningshandledning och få upplevelsebaserad kunskap. 

Diplomerad Logga.png
bottom of page